url:

Medarbeider

Kjersti Anfinnsen

Kjersti er tannlege og har jobbet i Dentales siden april 2015. Hun er utdannet ved Det odontologiske fakultet i Bergen og ble uteksaminert våren 2001. Kjersti har mange års erfaring som allmennpraktiserende tannlege før hun kom til Dentales.