url:

Medarbeider

Tannlege Arild Aarnseth

Arild arbeider som allmennpraktiserende tannlege, med spesiell interesse for helhetlig tannbehandling med fokus på større tann- og bittrehabiliteringer, implantatbehandling, estetisk /kosmetisk tannbehandling og kjeveortopedisk  behandling med bruk av Invisalign.

Et av hans viktigste mål som tannlege er å hjelpe sine  pasienter så de kan opprettholde god munnhelse med friske tenner samt ha et vakkert og naturlig smil. Et viktig prinsipp han alltid jobber etter er det som på engelsk kaller «WIDIOM» prinsippet  (Would I Do It On Myself) som direkte oversatt betyr at den behandlingen han  foreslår er den behandlingen han  ville gjort på seg  selv og sin nærmeste familie. Det betyr at han alltid  foreslår den  behandlingen han mener er nødvendig og riktig for at den enkelte  kan opprettholde god tannhelse gjennomo hele livet.  Dette prinsippet krever en grundig undersøkelse og en gjennomtenkt behandlings planlegging  for å hjelpe den enkelte å forstå sine problemer så de kan prioritere og velge riktig behandling.

Han tok sin tannlegeutdannelse ved det odontologiske fakultetet i Oslo og avla i 1986 Odontologiske embedseksamen og i 86-87 avtjente han sin  verneplikt som tannlege på Setermoen i Troms.

Av tillegsutdannelse tok han i 1993-94 et omfattende videreutdannelsesprogram  i avansert implantatbehandling ved Carl Misch implant institute i USA. Ved siden av dette har han tatt  flere av grunnkursene ved Pankey Institute Center for Advanced Dentistry og  Dawson Academy begge i USA.

Ved siden av å jobbe mye med avanserte behandlinger / rehabiliteringer hvor implantater inngår som en del av behandlingen, interesserer han seg  for og jobber mye med estetisk tannbehandling. Han har siden 2003 vært lisensiert bruker av Invisalign som er en metode hvor man kan regulere tenner med tynne og transparente plastskinner. Han har i dag behandlet ferdig mere enn 400 pasienter og  den tannlegen i Norge med lengst og mest erfaring med behandlingen.

Han har alltid interessert seg  for ny teknologi og var en av de første i Norge som allerede i 1994 anskaffet og  begynte å jobbe med Cerec systemet hvor man ved hjelp av en intraoral kamera skanner  tennene og ved hjelp av moderne CAD/CAM teknologi fremstiller  fyllinger og kroner i porselen på en seanse.

Av foreninger og organisasjoner som han er aktiv  medlem av kan nevnes: NTF (Norges tannlegeforening),  SAED (Scandinavian Association of Esthetic Dentistry), SACD (Sweden Association of Cosmetic Dentistry) og sist men ikke minst AACD (American Association of Cosmetic Dentistry).